Resor och besök

Anmälan (Bokning), ’Intresse’ till Resor och Besök via hemsidan, så att betalningen hamnar rätt,
om ni inte har möjlighet att boka via hemsidan, så finns en lista på månadsträffen eller direkt till kontaktperson.
Bankgiro: 5570-5917 (Ange OCR-numret eller ditt namn och ‘Aktivitet’)

Tänk på att vissa resor och besök kan ha begränsat antal deltagare, anmäl i tid! 

Kostnad vid resor: Bindande anmälan = Fast kostnad betalas ej tillbaka.
Kostnad vid samåkning:
30:- kr/mil + ev. parkeringsavgift och trängselskatt delas av passagerarna i bilen.

Resor
Start Dag & tid Plats Ledare    
Lunch föreställning i Vara
Ons 10.00-15.00 1 ggr. Start 1/11. Vara konserthus, Vara.
Ledare Kjell, Britt Marie.
1/11 Ons 10.00-15.00 1 ggr Vara konserthus, Vara Kjell, Britt Marie Info