Studiecirklar

Anmälan (Bokning), ’Intresse’ till Studiecirklar via hemsidan, så att betalningen hamnar rätt,
om ni inte har möjlighet att boka via hemsidan, så finns en lista på månadsträffen eller direkt till kontaktperson.
Bankgiro: 5570-5917 (Ange OCR-numret eller ditt namn och ‘Aktivitet’)
Tänk på att vissa cirklar kan ha begränsat antal deltagare, anmäl i tid! 

Om ni är intresserade eller har annat ämne för en cirkel! Du som har någon kunskap att dela med dig, dra igång en studiecirkel, (minst 3 personer 3 gånger) där man lär av varandra. 

Start Dag & tid Plats Ledare    
Mjukgymnastik
Tis 10.30-11.30 14 ggr. Start 5/9. Studiefrämjandet, Kolavägen 2 A, Alingsås.
Ledare Kerstin.
5/9 Tis 10.30-11.30 14 ggr Studiefrämjandet, Kolavägen 2 A, Alingsås Kerstin Info