Fester

Anmälan (Bokning), ’Intresse’ till Fester via hemsidan, så att betalningen hamnar rätt,
om ni inte har möjlighet att boka via hemsidan, så finns en lista på månadsträffen eller direkt till kontaktperson.
Bankgiro: 5570-5917 (Ange OCR-numret eller ditt namn och ‘Aktivitet’)
Tänk på att vissa fester kan ha begränsat antal deltagare, anmäl i tid! 

Start Dag & tid Plats Ledare    
Surströmmingsfest
Fre 17.00-21.00 1 ggr. Start 6/10. Kvarterslokalen, Aspholmsvägen 2, Alingsås.
Ledare Gunnar L.
6/10 Fre 17.00-21.00 1 ggr Kvarterslokalen, Aspholmsvägen 2, Alingsås Gunnar L Info