Vad är Aktiva Seniorer?

Aktiva Seniorer är en kamratförening, öppen för alla över 55 år. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

I föreningen umgås vi och knyter nya kontakter i samband med våra arrangemang i form av bl a månadsmöten, resor, fester, vandringar, cykelturer, studiecirklar och mingel på restaurang. Aktiva Seniorer är särskilt till för dig, som går in i en ny fas i livet efter pensioneringen och som tänker fortsätta vara aktiv, men på egna villkor. Du kan finna likasinnade att promenera, studera, motionera och diskutera med i all enkelhet, eller bara umgås. Det finns utrymme att pröva nya saker eller utveckla gamla intressen i större eller mindre grupper. Var och en bidrar med sina särskilda kunskaper och egenskaper och sin upptäckarglädje.

Vår förening består i dagsläget av ca 300 medlemmar 18 år efter starten.

Vi vill gärna att så många som möjligt skall vara engagerade och aktiva i styrelse, programgrupp och som ansvariga för genomförande av våra aktiviteter.

Våra månadsträffar och mingel är öppna för alla. (Vid månadsträffar tas en mindre avgift för fika och underhållning/information och vid mingel betalas ett subventionerat pris till restaurangen)

All annan verksamhet kräver medlemskap!

Är Du intresserad av att bli medlem, kontakta någon av våra styrelsemedlemmar eller skicka in blanketten här (klicka på länken).