Kontakt

Föreningen Aktiva Seniorer i Alingsås.
Mailadress: info@alingsas.aktivaseniorer.com

Ordförande
c/o Gunnar Langwagen
Oriongatan 4
441 36 Alingsås
0709 – 50 40 95
gunnar_langwagen@hotmail.com

Bankuppgifter
Bankgiro: 5570-5917
Swish: 123 140 25 51

Org. nr.: 862501-2300