Styrelse / Funktionärer

— Ordförande
Gunnar Langwagen

070 – 95 04 095
gunnar_langwagen@hotmail.com

— Vice Ordförande
Bengt Lagersson

076 – 32 25 594
bengt.lagersson@gmail.com

— Sekreterare
Marie Eliasson

070 – 68 60 918
marie53eliasson@gmail.com

— Vice Sekreterare
Britt-Marie Hansson

070 – 53 90 950
britt-marie.hansson@outlook.com

— Kassör
Marie-Louise Olsson

073 – 32 97 603
marieolsson1010@gmail.com

— Vice Kassör
Britt Baugh

072 – 88 81 203
britt.m.baugh@gmail.com

— Ledamot – KPR
Bengt Eliasson

070 – 71 98 912
benel@telia.com, 41medico@gmail.com

— Ledamot – Vice KPR
Roland Åkesson

070 – 91 63 668
larsroland.akesson@gmail.com


— Programgrupp
Visa

— Valberedning
Folke Blechingberg
Lena Sigström


— Webmaster
Ingemar Gunnarsson
E-post: ingemar@gobi.se
Mobiltelefon: 070 – 84 34 203