Aktiva Seniorer i Alingsås

Har du önskemål att det ordnas någon speciell aktivitet?
Kan du tänka dig att själv eller med någon annan ansvara för en aktivitet? 

 

Ansvarsområden:

Föreningen Ordförande  
     
  Sekreterare  
Friskvård    
Fikat på mötena    
Hemsidan    
Studiecirklar    
Aktiviteter