Aktiva Seniorer i Alingsås

_______________________________________________________________

Kallelse till föreningsstämma tisdag 12 februari 2019 klockan 14:00

Medlemmar i Aktiva Seniorer i Alingsås kallas härmed.
Motioner till stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari 2019.


_______________________________________________________________

Fler artiklar...