Alla medlemmar i Aktiva Seniorer i Alingsås kallas till föreningsstämma (Årsmöte).

Tisdag 11 februari 2020 klockan 14:00

Lokal: Cupolen i Folkets Hus, Alingsås

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 januari 2020.

Underhållning: Jag vill tacka livet med Maria Wingate o Sirpa Åman. Visor, vals och finsk tango.

Kaffe med dopp. Lotterier. Dragning på entrébiljetten.
Välkomna
.

 

Årsmötet kommer att hållas, som planerat, måndagen 17 maj kl. 13:00

Årsmöte planeras till den 17 maj kl. 13:00.
Plats FOLKETS PARK.
Annons i Alingsås Kuriren.
Motioner skall inkomma snarast.