Aktiva Seniorer i Alingsås

Alla medlemmar i Aktiva Seniorer i Alingsås kallas till föreningsstämma (Årsmöte).

Tisdag 11 februari 2020 klockan 14:00

Lokal: Cupolen i Folkets Hus, Alingsås

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 14 januari 2020.

Underhållning: Jag vill tacka livet med Maria Wingate o Sirpa Åman. Visor, vals och finsk tango.

Kaffe med dopp. Lotterier. Dragning på entrébiljetten.
Välkomna
.