Aktiva Seniorer i Alingsås

En kamratförening som är öppen för alla över 55 år och är politiskt och religiöst obunden.

Är särskilt till för dig, som går in i en ny fas i livet efter pensioneringen och som tänker fortsätta vara aktiv, men på egna villkor. Du kan finna likasinnade att promenera, studera, motionera och diskutera med i all enkelhet, eller bara umgås. Det finns utrymme att pröva nya saker eller utveckla gamla intressen i större eller mindre grupper. Var och en bidrar med sina särskilda kunskaper och egenskaper och sin upptäckarglädje

Föreningen växer kontinuerligt och består i dagsläget av drygt 300 medlemmar 17 år efter starten.

I föreningen vill vi att så många som möjligt skall vara engagerade och aktiva i styrelse, programgrupp och ansvariga för genomförande av våra aktiviteter.

Våra månadsträffar och mingel är öppna för alla.

ALL ANNAN VERKSAMHET KRÄVER MEDLEMSKAP!

Är Du intresserad av att bli medlem, kontakta någon av våra styrelsemedlemmar eller skicka in blanketten här (klicka på länken).

 

Aktiva Seniorer är en kamratförening av seniorer. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. I föreningen umgås vi och knyter nya kontakter och trivs med varandra i samband med våra arrangemang i form av månadsmöten, resor, fester, vandringar, cykelturer, studiecirklar och mingel på en trevlig restaurang en gång i månaden. Vi är drygt 300 medlemmar.